!!! Vzhľadom k zvýšenému počtu objednávok, nemusia byť objednávky odoslané po 13:00 hod. expedované v ten istý deň !!!

Kategórie

Košík  

Žiadne produkty

0,00 € Poštovné
0,00 € DPH
0,00 € Spolu

Ceny s DPH

Košík Pokladňa

I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho Velko, s.r.o., Sov. hrdinov 80/41, 089 01 Svidník, IČO: 17075157 ( ďalej len "predávajúci) a kupujúceho ( ďalej len "kupujúci) pri kúpe tovaru ponúkaného predávajúcim prostredníctvom elektronického obchodu na internetovej stránke predávajúceho www.velko.sk a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
2.Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom elektronického obchodu www.velko.sk.
3.Elektronickou objednávkou sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné údaje:
1.Identifikáciu kupujúceho - t.j. meno a priezvisko, bydlisko, kontakt (e-mailovú adresu)
2.Názov objednaného tovaru
3.Množstvo objednaného tovaru
4.Adresu miesta dodania tovaru
4.Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je jej pravdivé a úplné vyplnenie.
5.Odoslaná objednávka je návrhom kúpnej zmluvy.
6.Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky, taktiež i platnú cenu objednaného tovaru uvedenú na internetovej stránke.
7.Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 

Kategórie:

Tovar máme rozdelený do tovarových skupín podľa ich určenia a cieľovej skupiny odberateľov.

 

Ceny tovaru:

Ceny na našich WWW stránkach sú vrátane DPH. Plnenie objednávky je v aktuálnych cenách v našej databáze, alebo na internete v čase doručenie objednávky (i-shop je denne aktualizovaný: ceny aj skladové množstvá) pokiaľ nebola dohodnutá iná cena, prípadne vypracovaná cenová ponuka. Pri telefonických objednávkach doporučujeme informovať sa na aktuálnu cenu tovaru. Predíde sa tým nedorozumeniu pri zvýšení ceny, prípadne budete milo potešení nižšou cenou. Ceny sa menia priebežne podľa aktuálneho nákupu (bežne aj smerom dole). Vyšší nárast cien konzultujeme so zákazníkom. Akciové ceny platia počas trvania akcie alebo do vypredania tovaru. Tovar zasielame na dobierku alebo faktúru ( podľa zaradenia a obratu zákazníkov). V zásielke spolu s tovarom obdržíte faktúru, ktorá je súčasne dodacím listom, prípadne záručným listom. Firma je platcom DPH.